مبایعه واگذاری یک قطعه گندم‌زار واقع‌در رشت به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین اسماعیل فرزند میرزاآقا ساکن نصفی‌ رحمت‌آباد با سردار معتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار واقع‌در رشت به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۹
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۲۰ ذیحجه ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری