نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی یوسف به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون دریافت زدو و ارسال اجناس به تاریخ ۱۳۱۸ق و خط شکسته دارای کاغذ نخودی و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۶۹
موضوع اثر : نامه ی یوسف به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی