مبایعه واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین مشهدی شمخان فرزند مشهدی مراد ساکن رحمت‌آباد با سردار معتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم‌زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۸
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۲۲ ذیحجه ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری