نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون موضوعات گوناگون در ۲۴ ذی القعده ۱۳۳۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک پیرامون موضوعاتی مانند امر مالیات، سفارش به آبادانی وکیل آباد و ازدیاد رعیت آن در ۲۴ ذی القعده ۱۳۳۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۳۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : راهنمائی و اطلاع رسانی
تاریخ خلق : ۲۴ ذیقعده ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز زیتونی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور