سکه مسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه مسی که در اواخر قرن ۶ و اوایل قرن ۷ با نام خلفای عباسی المستنصر بالله و المستعصم بالله در آذربایجان ، موصل و اربیل ضرب شده است.
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۶۶۶
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک