سکه ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی ایلخانی
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۷۴
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان