خالکس مسی بلاش دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مسی بلاش دوم اشکانی (حدود۱۱۱-۱۴۶ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۷۸.۱۵
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۰۳
تاریخ خلق : از ۱۱۱ میلادی (قرن ۲) تا ۱۴۶ میلادی (قرن ۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان