سکه مسی منگوقاآن مغول

نظر شما:

سکه مسی منگوقاآن - مربوط به اوایل مغول - شمال غربی فلات ایران (آذربایجان و آناتولی)
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۹۲
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :