چهار درهمی مسی کامناسکیر چهارم

نظر شما:

چهار درهمی مسی کامناسکیر چهارم ۴۵ - ۶۵ ق.م روی سکه: نیم تنه، نیم خ به سمت چپ شاه با ریش و سبیل بلند، تاجی که در قسمت پیشانی نواری تزیین شده و در قسمت وسط دو نوار دارد که پشت گردن گره خورده و نوارهایی از آن آویزان است. پشت سکه:نقوشی احتمالا تزیینی که در متن سکه پراکنده است
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۸
موضوع اثر : سکه ایلیمائی
تاریخ خلق : از ۶۵ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۴۵ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :