سکه مسی اردشیر اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه مسی اردشیر اول ساسانی روی سکه: نیم رخ شاه به سمت راست/ پشت سکه: آتشدان
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۰
موضوع اثر : سکه ساسانی
رنگ : خاکستری
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان