سکه مسی اردشیر اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه مسی اردشیر اول ساسانی (۲۲۴-۲۴۱)
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۴
تاریخ خلق : از ۲۲۴ میلادی (قرن ۴) تا ۲۴۱ میلادی (قرن ۴)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان