درهم نقره اردشیر اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره اردشیر اول ساسانی (۲۲۴-۲۴۱)
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۵۳
تاریخ خلق : از ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) تا ۲۴۱ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان