نشست «مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» با سخنرانی دکتر نهال نفیسی، پژوهشگر و استاد انسان‌شناسی فرهنگی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

نشست «مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

سخنرانی دکتر نهال نفیسی درباره جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آثار مینیاتور ایرانی

نشست «مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» با سخنرانی دکتر نهال نفیسی، پژوهشگر و استاد انسان‌شناسی فرهنگی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر نهال نفیسی، پژوهشگر و استاد انسان‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی»، به جنبه‌ای نادیده از هنر نگارگری ایرانی می‌پردازد؛ بررسی جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آثار مینیاتور ایرانی، موضوعی نو به شمار می‌آید که در این نشست مورد توجه قرار می‌گیرد. دکتر نهال نفیسی، دانش‌آموخته دکترای انسان‌شناسی از امریکا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی»، در ادامه نشست‌های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، در روز سه‌شنبه 10 اسفند 1395 خورشیدی، ساعت 15 در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

کتابخانه و موزه ملی ملک از همه دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی دعوت می‌کند با حضور در این موقوفه به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، محوطه تاریخی باغ ملی (خیابان ملل متحد)» در این نشست حضور یابند.

نظر شما: