سکه طلا

نظر شما:

روی سکه:مردی با نیم رخ به سمت راست پشت سکه: تصویر گاو
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۸
رنگ : طلایی
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :