دینار متوکل عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه: الله محمد رسول اللهالمتوکل علی الله پشت سکه: الله محمد رسول اللهالمتوکل علی الله
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۴۶۳
موضوع اثر : طلای عباسی
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان