فلوس ناصر عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه: ..... محمد رسول الله الناصر.... پشت سکه: وسط: .... ابوبکر بن محمد
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۴۸۷
موضوع اثر : مس عباسی
تاریخ خلق : از ۵۷۵ قمری (قرن ۶) تا ۶۲۶ قمری (قرن ۷)
رنگ : قهو ه ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان