یک ششم درهم نقره یزدگرد اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

یک ششم درهم نقره یزدگرد اول ساسانی (۳۹۹-۴۲۰) روی سکه تصویر نیم رخ شاه و پشت سکه تصویر آتشدان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۱۰۰۰۷
تاریخ خلق : از ۳۹۹ میلادی (قرن ۴) تا ۴۲۰ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان