درهم نقره شاپور اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره شاپور اول ساسانی (۲۴۱-۲۷۲)
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۱۰۰۱۹
تاریخ خلق : از ۲۴۱ میلادی (قرن ۳) تا ۲۷۲ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان