تمبر پنج دیناری دهمین سال سلطنت رضا پهلوی پهلوی

نظر شما:

تمبر پنج دیناری از دهمین سال سلطنت رضا پهلوی ۳ اسفند ۱۳۱۳ با تصویر فرشته عدالت ایستاده با شمشیر در دست کنار شیر لمیده به رنگ زیتونی و ترازوی عدالت بر بالای سر فرشته به رنگ قهوه ایی و حاشیه با تصویر اسفنکس با بدن گاو نر، سر انسان و بال عقاب در طرفین فرشته و عبارت پست ایران بر بالای تمبربه رنگ قهوه ایی.
شماره اموال : ۱۳۱۳.۱۰.۰۰۶۶۸
موضوع اثر : فرشته عدالت
تاریخ خلق : ۳ اسفند ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ایی
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان