قالیچه برجسته بافت طرح هندسی پهلوی

نظر شما:

قالیچه برجسته دارای طرح هندسی اشکال ۸ و۶ ضلعی ازبافنده و محل بافت نامعلوم دارای ۳۲ گره فارسی بافت یا نامتقارن لول بافت تک پوده از جنس تمام ابریشم است. نقشه این قالیچه یک چهارم و به جای شیرازه در طرفین ۵ سانت گلیم بافت دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۳۰
موضوع اثر : طرح هندسی
رنگ : زمینه: آجری (خردلی)
تکنیک : دستباف، تک پوده ، لول بافت، فارسی بافت (نامتقارن)، 32گره، 50گره،
ابعاد : طول (۱ متر و ۸۰ سانتیمتر) عرض (۹۶ سانتیمتر) قطر (۲ متر و ۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان