قالیچه طرح هندسی بلوچ خراسان پهلوی

نظر شما:

قالیچه بلوچ خراسان با زمینه سرمه ای دارای طرح هندسی ۲۶ گره فارسی باف یا(نامتقارن) است. بافنده و تاریخ بافت این قالیچه نامعلوم است. این اثر تک پوده تخت بافت با نقشه یک دوم و شیرازه متصل است .
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۳۴
موضوع اثر : طرح هندسی
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه سرمه ای
تکنیک : دست بافت، تک پوده، تخت باف، گره نامتقارن (فارسی)، 26 گره،
ابعاد : طول (۱ متر و ۶۷ سانتیمتر) عرض (۹۱ سانتیمتر) قطر (۱ متر و ۹۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : فرش
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان