قبوض رسید مراسلات پستی به تاریخ ۱۳۲۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

چند برگ سند متفرقه شامل چهار قبض سفارشی مراسلات پستی و یک پاکت نامه به تاریخ ۱۳۲۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۸۳
موضوع اثر : قبضرسید
تاریخ خلق : از ۳۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۱ شوال ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : محمدعلی شاه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان