دو قطعه خوشنویسی از صدرالسلطنه خواجه نوری پهلوی

نظر شما:

دو قطعه خوشنویسی از صدرالسلطنه خواجه نوری تقدیمی به دوستان به تاریخ ۱۳۴۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۹۶
موضوع اثر : خوشنویسی
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۴۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان