نامه علی اصغر حکمت به حسین ملک درباره در اختیار قرار دادن کتب خطی ابن سینا موجود در کتابخانه ملک ۱۳۲۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه علی اصغر حکمت رئیس هیئت مدیره انجمن آثار ملی به حسین ملک پیرامون تقاضای در اختیار قرار دادن کتب خطی ابن سینا موجود در کتابخانه ملک به تاریخ ۱۳۲۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۹۴
پدید آورندگان : علی اصغر حکمت (نویسنده)
موضوع اثر : کتب خطی ابن سینا
تاریخ خلق : ۹ آبان ۱۳۲۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ابن سینا, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان