اجاره نامه بین آستان قدس رضوی به وکالت جواد فروتن و ۱ نفر از زارعین روستای زناقل چناران در خصوص سه دانگ از اراضی قریه زناقل۱۳۴۴ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین آستان قدس رضوی به وکالت جواد فروتن و ۱ نفر از زارعین روستای زناقل چناران در خصوص سه دانگ از اراضی قریه زناقل به تاریخ ۱۳۴۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۸۲
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۷ آبان ۱۳۴۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان