نامه حسین ملک به حسین سیاسی در تقاضای همکاری با محتشم نوری نماینده بانک سپه ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه حسین ملک به سرلشکر حسین سیاسی رئیس کتابخانه ملک و تقاضای همکاری با محتشم نوری نماینده بانک سپه به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۷۱
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : همکاری
تاریخ خلق : ۵ مهر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان