ضامن اهو جمهوری اسلامی

نظر شما:

ضامن آهو از آخرین آثار محمد فراهانی (۱۳۱۵-۱۳۹۱ه ش) است. او یکی از آخرین بازماندگان مکتب نقاشی قهوه خانه ای و شاگرد استاد حسین قوللر آغاسی بود. فراهانی در این اثرامام رضا (ع) را در حالت نشسته به تصویر درآورده. شتری زانو زده در کنار ایشان قرار دارد. آهویی با دو فرزندش پیش امام آمده است و شکارچی با سگی که در جلوی پای او نشسته، روبروی ایشان ایستاده است. فراهانی با زمینه سازی عامیانه و استفاده از پرسپکتیو مقامی که از شاخصه های آثار قهوه خانه ای است منظره ای سرسبز را به تصویر کشانده که دور نمایی از بارگاه مطهر امام رضا (ع) در آن جای داده شده است. به نظر می رسد محمد فراهانی پایان داستان ضامن آهو را به تصویر کشیده باشد. آهو پیش امام بازگشته و فرزندانش به همراهش آمده اند با این حال نگرانی و انتظار برای انچه که پیش خواهد آمد در چشمان آهو و فرزندانش با حالتی که به شکارچی نگاه میکنند دیده می شود.در پایین اثر امضا هنرمند با عنوان قلم محمد فراهانی شاگرد قوللر آغاسی دیده می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۶۴
موضوع اثر : مذهبی
تاریخ خلق : ۸ آبان ۱۳۸۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : -
ابعاد : طول (۱ متر و ۲۰ سانتیمتر) عرض (۸۰ سانتیمتر)
فروشنده : محمد فراهانی
برچسب‌ها : امام رضا ع