پرتره حاج حسین ملک جمهوری اسلامی

نظر شما:

صورت حاج حسین ملک با آبرنگ. با امضا شیرینکار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۶۵
پدید آورندگان : شیرینکار (نقاش)
موضوع اثر : پرتره حاج حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۳۸۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : -
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : شیرینکار
برچسب‌ها :