قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دوسطر از قرآن بایسنغری به خط محقق ممتاز. یک رو ( دوپوسته شده ). قلم جلی. صفحه پردازی: دفتری. کاغذ: خانبالغ نخودی. مرکب: مشکی. دوره تیموری. بین آیات گوی زرین محرر به مشکی و لاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۴
موضوع اثر : قرآن کریم (آیات 77-78سوره الرحمن)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره،
ابعاد : طول (۹۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۴۴ سانتیمتر)
نمایشگاه‌ها :
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان