التفسیر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف ابوالنصر محمد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی عیاشی (سدهٔ ۳ ق) در تفسیر نسخ عبدالرزاق دهابادی اردکانی یزدی در ۱۳۰۱ق در مدرسهٔ خیراتیهٔ مشهد عنوان و نشان به شنگرف ۱۹۶ برگ ۲۵ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری جلد میشن سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن مسعود العیاشی (مؤلف) عبدالرزاق دهابادی یزدی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه/ تفاسیر مأثوره
تاریخ خلق : ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان