تفسیر سوره فاتحةالکتاب (فارسی) ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

از رسالات خواجه محمد پارسا (ف: ۸۲۲ق) نسخ اشرف بن محمد الکرمانی در ۸ ربیع الثانی ۹۰۷ق در بلدهٔ جام در مزار شیخ احمد ژنده پیل حواشی به خط حکیم ملا علی نوری مازندرانی (ف: ۱۲۴۶ق) از روی نسخهٔ مصحَّح مقابله شده عنوان و نشان به شنگرف ۸ برگ ۲۱ سطری کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع وزیری جلد رویهٔ کاغذی با عطف و گوشهٔ میشن سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۸۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن محمد پارسا (نامعلوم) اشرف‌بن محمد کرمانی (کاتب)
موضوع اثر : تفاسیر (سوره فاتحه)
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نباتی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان