رساله‌ای در تجوید قرآن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ مصطفی بن محمد در ۱۲۱۳ق در مدرسهٔ مرجانیهٔ بغداد عنوان و نشان به شنگرف ۴۱ برگ ۱۷سطری کاغذ فستقی قطع وزیری جلد میشن لایی سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۹۹/۰۰۶
پدید آورندگان : مصطفی‌بن محمد (خوشنویس)
موضوع اثر : تجوید قرآن
تاریخ خلق : ۱۲۱۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان