الذحبیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی نسخ ابراهیم محمد طباطبایی یزدی جندقی در دوشنبه ربیع الثانی ۱۲۶۳ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فرنگی آهارمهره قطع نیم ربعی جلد میشن یشمی لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۷۸/۰۰۵
پدید آورندگان : ابراهیم‌بن محمد طباطبائی یزدی جندقی (خوشنویس) محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : صید و ذباحه (فقه)
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی ، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, بهائی شیخ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان