کیفیت قرآة فاتحة الکتاب تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

نسخ سده ۸ق حاشیه نستعلیق سده ۱۱ق مجدول به شنگرف عنوان و نشان به شنگرف ۲ برگ ۱۳سطری کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۰۳/۰۰۹
پدید آورندگان : محمدبن محمود نصیر طوسی (خوشنویس)
موضوع اثر : قرائت قرآن
تاریخ خلق : ۷۷۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان