اصطلاحات‌الشعراء: (بندی از-) (فارسی)

نظر شما:

نستعلیق حدود رجب ۱۱۵۷ق عنوان و نشان و لغات به شنگرف ۱۶ برگ ۱۳ سطری کاغذ ترمه بخارایی قطع رقعی جلد میشن سرخ طلاکوب سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۷۶/۰۰۲
موضوع اثر : شعر- اصطلاحها و تعبیرها- شاعران- اصطلاحها و تعبیرها
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
برچسب‌ها : نسخه خطی