منتخب رقعات بیدل (فارسی)

نظر شما:

شکسته نستعلیق سده ۱۲و ۱۳ق عنوان و نشان و لغات به شنگرف ۸ برگ مختلف السطور کاغذ ترمه بخارایی قطع رقعی جلد میشن سرخ طلاکوب سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۷۶/۰۰۴
موضوع اثر : نثر فارسی- قرن ‎۱۲ق- انشاء
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)