قابوس در ترجمه قاموس افشاریه

نظر شما:

تألیف مولوی محمد حبیب الله خان اصفهانی قنوجیدهلوی در رمضان ۱۱۴۹ق بنام محمدشاه هندی (ج۲) نستعلیق ۲۴رمضان ۱۱۵۰ق عنوان و نشان به شنگرف ۶۵۹ برگ ۱۹ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد میشن آلبالویی سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحبیب‌الله فتوجی دهلوی (مولف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی به فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۵۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان