بندی است در باره خلوت

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۰ق عنوان و نشان به شنگرف ۱ برگ ۱۵ سطری کاغذ ترمه سمرقندی قطع نیم ربعی جلد میشن سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۱۶/۰۰۵
موضوع اثر : تصوف/ آداب طریقت/ عزلت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, آداب طریقت