روح و بدن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

تالیف فضولی بغدادی، شکسته نستعلیق محمدبن سلیم لنکرانی ۱۳۲۴، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی در ۱۷ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد رویه ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن سلیم لنکرانی (خوشنویس) محمدبن سلیمان فضولی بغدادی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، کاغذ ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه, عرفان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان