دعای ابراهیم (فارسی)

نظر شما:

نسخ عبد الله بن محمد بن مجاهد ۷۹۰ ، بر کاغذ دولت آبادی در نصف صفحه نوشته شده. جلد اثر میشن قرمز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۸۰/۰۰۴
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد مجاهد (خطاط)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۷۹۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : دعاها