تفسیر آیةالنور

نظر شما:

تالیف محیی الدین عربی، نسخ سده ۱۰و۱۱ ،عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۶ برگ ۲۰ سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن ضربی قهوه ای با تزیین ترنج و سرترنج و لچکی و زنجیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۹۵/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌العربی (مولف)
موضوع اثر : تفاسیر (آیة نور)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه