جوهریه سیمی (فارسی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سیمی نیشابوری،نستعلیق سید حسن حسینی متخلص به ثریا در دوشنبه ۱۲۷۱، عنوان و نشان شنگرف،بر کاغذ آهار مهره فرنگی در ۲۴برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۶/۰۰۸
پدید آورندگان : سیمی نیشابوری (نامعلوم) حسن (ثریا) حسینی (خطاط)
موضوع اثر : فن نگارش- نامه‌نگاری
تاریخ خلق : ۱۲۷۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان