تحفة الدستور

نظر شما:

تالیف لطف الله بن عبدالکریم کاشانی، به نام شاه عباس دوم در سال ۱۰۷۰ در جمع آوری و کلمات مواد تواریخ تالیف شده است. نسخ سده ۱۲، عناوین و لغات شنگرف، دارای یادداشت تملک علاء الدین محمد طبیب، بر کاغذ ترمه در ۱۱۷ برگ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن لایی خاکستری سیر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : لطف‌الله بن عبدالکریم کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ‌نویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن لایی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه