سیر و سلوک (فارسی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید کاظم رشتی، نستعلیق عبدالعلی مراغی در ۱۰ ذی الحجه ۱۲۵۹، عنوان و نشان شنگرف،آیات و عبارات عربی به نسخ، بر کاغذ فستقی در ۶۴برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۵۰/۰۰۲
پدید آورندگان : کاظم‌بن قاسم رشتی (نامعلوم) عبدالعلی مراغی (خطاط)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰ ذیحجه ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آداب طریقت
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان