یادداشتهای فارسی و اشعار پراکنده

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۵۴/۰۱۸
پدید آورندگان : تراب خوانساری (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات فارسی- مجموعه‌ها - شعر فارسی- مجموعه‌ها
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
برچسب‌ها :