رسالة فی العروض (عربی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف و نسخ سید محمد الحسینی الخراسانی، در سه شنبه ۱۲ ذی القعده ۱۲۸۰، عنوان و نشان و اشکال شنگرف، بر کاغذ آهار مهره فرنگی در۲۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن یشمی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۵۷/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد حسینی (نامعلوم)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : ۱۲ ذیقعده ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان