الاثنی عشریة

نظر شما:

تالیف بهاء الدین محمد عاملی، نسخ، عنوان و نشان شنگرف، آغاز نسخه افتاده، بر کاغذ فستقی در ۱۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن لایی قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۷۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (نامعلوم)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : بهائی شیخ