بندی از کتاب المبتی عن زهدالنبی

نظر شما:

تالیف ابی محمد جعفر بن محمد بن علی قمی، نسخ شمس الدین محمد بن علی بن حسن جباعی که در صفحات ۱۳ و ۱۶۶ و ۳۴۲ و ۸۵۷ دارای امضاء و تاریخ است و در صفحات ۱۳ و ۳۶ و ۱۴۲ و ۲۵۸ خط و امضای عبد الصمد بن شمس الدین محمد بن... جباعی دیده می شود و در صفحه ی ۳۶ خط حسین بن عبد الصمد پدر شیخ بهایی و در صفحات ۲۰ و ۲۶۹ خط و امضای شیخ بهایی است، کاتب این نسخه در سال ۸۸۶ متوفی شده است.نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در یک صفحه ۲۴ سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن زرد ضربی نو با تزیین ترنج و سرترنج و لچکی و زنجیره است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۰۴/۰۰۶
پدید آورندگان : محمد جعفربن محمدبن علی قمی (مولف) شمس الدین محمدبن حسن جباعی (خوشنویس)
موضوع اثر : محمد(ص)، پیامبر اسلام
تاریخ خلق : ۸۵۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی