المقامات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف زمخشری، نسخ سده ۱۳، عنوان شنگرف، با یادداشت تملک لطفعلی بن موید الدوله طهماسب میرزا و مهر وی، در پایان نامه ایست از شمس العلماء حاجی میرزا یوسف به شاه زاده کشیکچی باشی در ‎۱۲۹۷ به عربی و قصیده‌ای به عربی، بر کاغذ ترمه در ۷۶ برگ ۱۵سطری نوشته شده، جلد میشن سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمودبن عمر الزمخشری (مولف)
موضوع اثر : نثر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن لایی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان