ترجمه الدر النثیر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمه تقی بن محمد منشی ساوجبلاغی ، کتاب به امین الملک اهدا شده است، شکسته نستعلیق ۱۳۰۹، عناوین شنگرف، دارای سرلوح و جدول و کمند به زر و لاجورد، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۴۸ برگ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر مخمل آبی مغزی میشن است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : تقی بن محمد منشی ساوجبلاغی (مترجم)
موضوع اثر : ادبیات فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۰۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، مخمل، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، رویه پارچه مخمل،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان